Munchmuseet, MM N 3495

MM N 3495, Munchmuseet. Datert [??].12.1906. Brev til J. T. Henriksen
Filologisk kommentar: Brevet er sendt tilbake til Munch med Henriksens svar skrevet på samme ark, se MM K 354

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3495 bl. 1r
    
Bad Kösen    Thüringen    Hr Henriksen!
 {Vet}Tak {De}for Brevet
– Vil De godhedsfuldt sige
mig så nøi{ … }agtig De kan hvad
De indpakkede for mig og sendte
for mig ifjor. Min Kunsthandler
i Hamburg synes at ville
snyde mig. Det var fle{ … }re Mapper
med Tegninger – ikke sandt?

    Sendte De også Malerier? Har
De sendt ham de{n}t store Maleri
som stod sammenrullet i Atelieret?
– Jeg bad Dem vist om det men
jeg har intet hørt derom fra Kunst–
handleren i Hamburg

    
    Godt Nytaar til Dem og Familien
    Forbindtligst  Edvard Munch

    

 

Munchmuseet N 3495, s. 1