Munchmuseet, MM N 3504

MM N 3504, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Notatet er gjort på baksiden av et brev fra Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3504, s. 1
      
Munchmuseet N 3504, s. 2
      
Munchmuseet N 3504, s. 3
      
Munchmuseet N 3504, s. 4

    Der var hvid Vinter – om
morgenen gik jeg ind i
den klare friske Vinterluft
ind { … }‹i›  …  stille Granskov –

    Jeg så da mødte da
af og til en af de
få Gjæster i Pensionatet –


    Jeg havde ikke sat min
fod i Spis Salonen –

    Jeg vidste af Pigen at
en af Gjæsterne havde
faldende Syge – forresten var
det Rekonvalesenter –
Bestyrerinden selv havde
Lammelser i underkroppen