Munchmuseet, MM N 3507

MM N 3507, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Notatet er skrevet på baksiden av et brev fra Georg Bröckner.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3507, s. 1
      
Munchmuseet N 3507, s. 2
      
Munchmuseet N 3507, s. 3

Jeg fandt det ubekvemt
at dra for Retten
fo som den almindelige
Voldsmand han
h …  var og for mig
for Eftertiden blir –
Jeg fandt det påkræ
mest passende som
man ved {at ta … }dengang at
‹ta› Sagen i egen Hånd
som sk …  ‹blir› ‹vi› B …