Munchmuseet, MM N 3516

MM N 3516, Munchmuseet. Datert 13.1.1891. Varia.
Filologisk kommentar: Kvittering.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3516 bl. 1r

    Reçu de Monsieur le Vice Consul de Suéde & Norvége
à Nice, la somme de Vingt francs, que je l{ … }ui
rembourserai contre le présent (Avance consentie en
vertu d’un télégramme de Monsieur le Consul Général
de Suède & Norvége au Havre
fs Kommentar 20 –      
 Nice 13 Janvier 1891
    Edvard Munch
peintre artiste