Munchmuseet, MM N 3544

MM N 3544, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3544, s. 1

Avskrift 1928 Oslo Aker
Edvard Munch Født år 1863
Kunstmaler
Ekely, Hoff pr. Skøien

Jeg forsørger en søster og en tante, ældre, sygelige, begge boende
paa Nordstrand, og betaler jeg til disse Kr. 6000,00 pr. aar.
1.Ekely pr. Skøien gr.nr. 29, br. nr. 9.
ca 40 maal
Brandtakst
Kr. 30000,00
2.Nedre Ramme, Hvitsten〃 17000,00
3.En hytte i Aasgaardstrand〃 1200,00

 

Munchmuseet N 3544, s. 2

iflg. særskilt opgave
Ja

 

Munchmuseet N 3544, s. 3

Nei.
Nei.
Nei.
Nei.
Nei
Denne beregning er gjort af
et fæ af en overetssagfører – og
det har vel gj været grunnen til  … 

 

Munchmuseet N 3544, s. 4
  • Ekely pr. Skøien
  • Nedre Ramme

underskud
Ja.
Kr. 2000,00

Nei.

 

Munchmuseet N 3544, s. 5

Underskud paa de under post 12 nævnte
eiendomme

Ta aldrig sagfører
der har været i
ligningen

    Eksempel på hvordan en
udmærket sagfører fra selv i
skattenævnden kan beregne.

    Her har han afvist fradrag af
farver, modeller reiser og annet tilsammen
circa 7000 kr – Dertil kommer afskrivning 6000 kr

 

Munchmuseet N 3544, s. 6

Ja, til Aker, Vestby Hvitsten og Aasgaardstrand.
Nei.
Nei.
Oslo Skøien den 26 januar 1929
    {1}2 bilag\e/
specifikationer over
post 5,a. g. og j.

 

Munchmuseet N 3544, s. 7

 

Munchmuseet N 3544, s. 8