Munchmuseet, MM N 3548

MM N 3548, Munchmuseet. Datert 1930. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3548, s. 1

19{2}30
    Edvard Munch Født år 1863
  • 1) Ekely Skøien, g nr 29 br. nr 9 nr 9
    Ca 40 maal
  • 2) Nedre Ramme,ny bygning 15,000 Hvidsten
  • 3) En hytte i Aasgaardstrand

nye atelier
Brandskat

 

Munchmuseet N 3548, s. 2
      
Munchmuseet N 3548, s. 3
      
Munchmuseet N 3548, s. 4
  • Ekely
  • {R}Nedre Ramme

 

Munchmuseet N 3548, s. 5
      
Munchmuseet N 3548, s. 6

den 30/1 1930
Edvard Munch
Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3548, s. 7
      
Munchmuseet N 3548, s. 8