Munchmuseet, MM N 3549

MM N 3549, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3549, s. 1

Edvard Munch Født år 1863
maler
Ekely Hoff pr Skøien

    Bidrager til underhold af to ældre
damer en søster og en tante bosiddende på Nordstran
med 4000 Kr årlig

1 Ekely pr Skøien g nr 229 { … }bruks nr 9

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3549, s. 2
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3549, s. 3
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3549, s. 4