Munchmuseet, MM N 3551

MM N 3551, Munchmuseet. Datert 1939. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551 bl. 1r

    1939.
Edvard Munch      Fødselsår og datum 1863
Maler
Ekely, Sköyen.

    Jeg er nödsaget til å hjelpe en eldre söster med kr. 2.500.– pr. år
og en brordatter med kr. 5000.– pr. år. Den siste er gift i Nordland
og har stor familie.
Ekely, g.nr. 29, br.nr. 9, V.Aker
ca. 38 mål
Brandtakst kr. 40.000.

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 2

    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 3

    Her er ikke renterne af
B bankinskuddene regnet med

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 4
 • Ekely, Sköyen
  4 ½ % av kr. 40.000.–
 • Inntekt av haven

 • Vannavgift
 • Brandkontingent
 • Hestehold
 • Arbeidshjelp
 • forskjellige andre utgifter
  til haven

Ja.
Ja. med kr 1800.–

    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 5
 • Driftsutgifter: Se bilag til selvangivelsen kr. 4.100.–
 • avskrivninger: 〃 〃 〃 〃 〃 8.300.–

    R … 
Bankrenter ikke
medregnet

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 6

    Ja.
    Da jeg h{a}rteiendommer i Vestby og Borre er der innsendt særskilt
selvangivelse til disse dkommuner.

    Nei
    Ja – som tidligere
    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 7

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3551, s. 8
V.Aker den 26. januar 1939.