Munchmuseet, MM N 3552

MM N 3552, Munchmuseet. Datert 1941. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3552, s. 1

    for 1940
Edvard Munch      Fødselsår og datum 12/12-63
maler, Ekely
Ekely, Sköyen, V. Aker

    Jeg er nödsaget til å hjelpe en eldre söster og en brordatter
med tilsammen kr. 5.000.– årlig
Ekely g.nr. 29, br.nr.9
Vestre Aker 38 mål branntakst kr.40.000.–

 

Munchmuseet N 3552, s. 2
      
Munchmuseet N 3552, s. 3
      
Munchmuseet N 3552, s. 4
  • Ekely, Sköyen
  • + inntekt av haven

  • vannavgift
  • brannkontingent
  • arbeidshjelp
  • diverse utgifter til
    haven

Ja
Ja – med kr. 1800. –

 

Munchmuseet N 3552, s. 5
  • Driftsutgifter {som}til bilag kr. 5.500.–
  • Avskrivning 〃 〃 8.300.–

 

Munchmuseet N 3552, s. 6

    Ja.
    Da jeg har eiendommer i Vestby og Borre er der innsendt sær{d}skilt
selvangivelse til disse kommuner.

    nei
    ja som tidligere
    nei

 

Munchmuseet N 3552, s. 7

 

Munchmuseet N 3552, s. 8
Ekely, den 24. januar 1940.