Munchmuseet, MM N 3554

MM N 3554, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3554, s. 1

1937–38
Edvard Munch Fødselsår og datum 12/12 1863
Maler Ves Ekely, Ekely og Aasgaardstrand
Ekely Søndre Huseby Vestre Aker

    En ældre søster kr. 3000 og en brordatter fra Nordland
med familie kr. 5000–

Nedre Ramme Brandskat
E

 

Munchmuseet N 3554, s. 2
      
Munchmuseet N 3554, s. 3

    Mulighet for at ‹indtækt› for året 1936–37
blev opført med 3, …  da resten af livrenten  …   …   …  1937

 

Munchmuseet N 3554, s. 4

Nedre Ramme

 

Munchmuseet N 3554, s. 5
      
Munchmuseet N 3554, s. 6
      
Munchmuseet N 3554, s. 7
      
Munchmuseet N 3554, s. 8