Munchmuseet, MM N 3556

MM N 3556, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3556 bl. 1r
  Bilag til selvangivelsen.
 • Ad. Post 5a.
  5 ½ % norske Statsobligasjoner 1926 serie I a på-
  lydende kr. 25.000.– kurs 101 %
 • Ad. Post 5c.
  5 % Norges5 % Norges Hypothekbank 1927 serie II a på {–}lydende
  kr. 15.000.–kr. 15.000.– kurs 101 ½ %


 • Ad. Post 5i.
  Innskudd i Kria. Bank & Kreditkasse
  〃 〃 Oslo Sparebank


 • Ad. B. Post 15.
  5 ½ % rtr. av Norske Statsobligasjoner a pålyden{e}de
  kr. 25.000.–
  6 % rtr. av Norges Hypothekbank obl. 1924 pålyden{e}de
  kr. 25.000.–
  5 % rtr. av 〃 〃 1927 pålyden{e}de
  kr. 15.000.–