Munchmuseet, MM N 3557

MM N 3557, Munchmuseet. Datert 30.1.1935. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3557 bl. 1r
  Bilag til selvangivelsen.
 • Ad post 5a. Spesifikasjon:
  5 ½ % no{ … }rske statsobligasjoner 1926 serie 1
  a pål{u}ydende kr. 25.000.– kurs 101 ⅝


 • Ad post 5c.
  6 % Norges Hypotekbank 1924 pålydende
  kr. 25.000.– kurs 101.25
  5 % Norges Hypotekbank 1927 serie 2
  pålydende kr. 15.000.– kurs 101.75


Oslo, den 30. januar 1935.