Munchmuseet, MM N 3558

MM N 3558, Munchmuseet. Datert 1.1933. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3558 bl. 1r

    Bilag til selvangivelsen.

    Ad.post 5 a. Spesifikasjon:
5 ½ % Norske Statsobligasjoner 1926
Serie 1 pålydende kr. 25.000.–
kurs 104.25 =
kr. 26.062.50
5 % Norges Hypotekbank 1916
pålydende kr. 10.000.– kurs 102
〃 10.200.–
6 % Norges Hypotekbank 1924
på{ … }lydende kr. 35.000.–, kurs 104.25
〃 36.487.50
5 % Norges Hypotekbank 1927, derie 2
pålydende kr. 15.000.– kurs 102
〃 15.300.–
Tils. kr. 11.550.–

    Ad. post 17.
Opgave over driftsutgifter:
Gipsmaker O. Andersen kr. 1.000.–
Bronsestöpning 〃 2.300.–
Modeller 〃 1.500.–
Malersaker, farver og lerret 〃 1.500.–
Varme og lys 〃 2.250.–
Vedlikehold av atelierer og vakt, rengjøring. m.v. 〃 3.000.–
Tils. kr. 11.550.–

    Av hensyn til sitt arbeide, spesielt valget av motiver
og dessuten fordi det på forskjellig måte er generende for Munch å bo så
nær Oslo, har han i det siste halvår tenkt alvorlig på å fraflytte
Aker og bosette sig i Åsgårdstrand, hvor han også mest har opholdt sig
hösten 1932. Imidlertid betrakter han sig fremdeles som bosittende
i Aker, men det er ikke usandsynlig, at dette forhold i löpet av 1933 vil
bli endret. Jeg har ikke villet undlate allerede nu å gjøre den ærede
ligningsnevnd opmerksom herpå.

Oslo, den          Januar 1933.