Munchmuseet, MM N 3560

MM N 3560, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3560, s. 1

Skattedistrikt: Oslo.
Vestre Aker

Edvard Munch Fødselsår og datum 12/12 1863
Kunstmaler Hvitsten
Nedre Ramme Hvidsten

    En ældre søster bosiddende i ak i Oslo kr 3000
En  …  En brordatter i Nordland med familie kr 4000
    Nedre Ramme Hvidsten      Brandtaxt

 

Munchmuseet N 3560, s. 2

5 Hypothekobligationer
Bankbeholdning
Bankbeholdning

- renteskat ‹fra› ifjor
406,95

Bankbeholdning
renteskat

 

Munchmuseet N 3560, s. 3

    for
ifjor

renter 3000

 

Munchmuseet N 3560, s. 4

Nedre Ramme
Hvidsten Brutto

 

Munchmuseet N 3560, s. 5
      
Munchmuseet N 3560, s. 6
      
Munchmuseet N 3560, s. 7
      
Munchmuseet N 3560, s. 8