Munchmuseet, MM N 3561

MM N 3561, Munchmuseet. Datert 28.1.1938. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3561, s. 1

Aasgaardstrand 19{ … }37–38
Edvard Munch Fødselsår og datum 12/12 63
{E}Maler Ekely Skøien
Ekely Skøien

Hytte i Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 3561, s. 2
      
Munchmuseet N 3561, s. 3
      
Munchmuseet N 3561, s. 4

Hus i Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 3561, s. 5
      
Munchmuseet N 3561, s. 6

Ja i Vestre Aker

 

Munchmuseet N 3561, s. 7
      
Munchmuseet N 3561, s. 8

Efter bedste skjøn
28 den 28-1-1938

    Edvard Munch