Munchmuseet, MM N 3562

MM N 3562, Munchmuseet. Datert 1937. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 1

1937
Edvard Munch Fødselsår og datum 12/12 1863
Maler Hvidsten
Nedre Ramme Hvidsten

    En ældre søster kr. 3000 og en brordatter
med familie 4000 kr 5000 kr
Nedre Ramme      Brandskat

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 2

192711 5 % Hypothekbankoblig. 192711 15 a 1000

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 3
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 4

Nedre Ramme {Brandk 1000 kr}1000

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 5
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 6

    Da skatteyderen har eiendomme i V. Aker
og Aasgaardstrand er indsendt særskilt selvangivelse
til disse kommuner

1937
    Edvard Munch

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 7

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3562, s. 8

    
    Edvard Munch