Munchmuseet, MM N 3565

MM N 3565, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3565, s. 1

38–39 1839.
Edvard Munch 1863
maler
Ekely Skøien

    En ældre Søster med 2500 kr pr aar og en Niece med stor
{Niece}familie med er jeg nødsaget til at hjælpe med 5000 kr pr. aar.
Ekely gnr 29 bnr 9 AkerBranntakst
kr. 40,000–
Nedre Ramme Hvidsten
Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 3565, s. 2

Nei

 

Munchmuseet N 3565, s. 3
      
Munchmuseet N 3565, s. 4
  • Ekely Skøien
    41/2 af Kr 40,000
  • Hvidsten 4½ af 13,000
  • vannavgift
  • brannkont.
  • hestehold

Have 200 kr
Vagtmesters
løn er 300 kr
{ … }600 kr. hvoraf
til haven
Andre ut-
gifter til haven

Ja.
Ja Ekely med 1800 Hvidsten 1000 kr

Nei

 

Munchmuseet N 3565, s. 5

Driftsutgifter – se bilag
avskrivninger – 〃

 

Munchmuseet N 3565, s. 6

Ja.
Nei
Nei
Nei
Nei

 

Munchmuseet N 3565, s. 7

 

Munchmuseet N 3565, s. 8