Munchmuseet, MM N 3566

MM N 3566, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3566, s. 1

Edvard Munch Født år 12/12 1863
Maler Ekely pr Skøien og Nedre Ramme Hvidsten
Ekely pr Skøien

    3 ældre og dels sygelige personer ({3}2 søstre og en tante)
En helt og to omtrent ganske (De har circa 800 kr tilsammen
i legater og løn)
1)Ekely Skøien Ullern
Bgr. 29 br. 9 40 { … }maal
30,000 kr brandtaxt
2)Nedre Ramme Vestby
Hvidsten 40 Maal
Circa 12,000 kr brandtaxt
3)Et hus i Aasgaardstrand 2 maalCirca 1,200 kr. brandtaxt

 

Munchmuseet N 3566, s. 4

Ekely
‹Nedre Ramme Hvidsten›

 

Munchmuseet N 3566, s. 6

    For { … }indtækternes vedkommende efter notater
for udgifternes vedkommende efter noticer og efter skjøn