Munchmuseet, MM N 3567

MM N 3567, Munchmuseet. Datert 1922. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 1

1922
Skat for 1921

Edv Munch
Maler Ekely pr Skøien og Nedre Ramme Hvidsten
Ekely Hofsveien Skøien

    3 ældre tildels sykelige personer (to søstre en tante)
som jeg forsørger omtrent helt
1Ekely Skøien Ullern
Bgr 29 br 9 40 maal
kr 30,000 Brandskat
2)Nedre Ramme Vestby
Hvidsten 40 Maal
circa 12,000 kr
3Et Hus i Aasgaardstrandcirca 1,2000 kr
4)Nordre Aalerud Vestby
120 maal med ‹eng› 150 maal ‹skog›
1‹7›,950 kr –

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 2

    Malerier ‹tegninger› skitser samt grafiske arbeider – hvilke
delvis er ufærdige delvis er forarbeider til nye billeder
delvis er privat eiendom hvis verdi er vanskelig at ‹beregne›

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 3
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 4
  • Ekely
  • Nedre Ramme
  • Nordre Aalerud

Circa
Ja
Ekely { … 5}3000 kr Nedre Ramme { … }500 kr.

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 5

18000
til
Reiser Farver
Modeller
Arbeidshjælp
{og}til de forskjellige
Atelierer og
Trykkerier
på Ekely og
Nedre Ramme

    Her
    Er denne gang ikke ‹fradraget›
afskrivning på de opførte
bygninger 33,000 kr – 3,200 kr

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 6

Efter skjøn og  …   …  Noteringer

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 7
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3567, s. 8