Munchmuseet, MM N 3570

MM N 3570, Munchmuseet. Datert 1936. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3570, s. 1

    AKER 1936.
OSLO
og 1937
    Edvard Munch      Født år 1863.
Kunstmaler
Hvitsten i Vestby
Ekely pr. Sköyen, g.nr. 29, br.nr. 9
V. Aker, ca. 38 mål
Brandtakst
40.000.–

 

Munchmuseet N 3570, s. 2
      
Munchmuseet N 3570, s. 3
      
Munchmuseet N 3570, s. 4
  • Ekely
  • 4 1/a % av kr. 40.000.–  … 
    Værd 20,000
  • Inntekt av haven

  • Vannavgift
  • brandkont.
  • hestehold
  • arbeidshjelp

    Diverse
utgifter
200 kr

    diverse
andre utgifter
til  …   … 
1000 k

    Nei
    Nei

 

Munchmuseet N 3570, s. 5

(1937)

 

Munchmuseet N 3570, s. 6

    Ja
    Da skattyderen er utenbygdsboende, vil hans övrige formue
og inntekt bli anfört til beskatning i Vestby.

    Nei
    Ja.
    Nei
    NeiOslo, den 11. februar 1936.

 

Munchmuseet N 3570, s. 7
      
Munchmuseet N 3570, s. 8