Munchmuseet, MM N 3572

MM N 3572, Munchmuseet. Datert 1936. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3572, s. 1

    VESTBY 1936
OSLO

    Edvard Munch      Født år 1863.
Kunstmaler. Hvitsten
Nedre Ramme, Hvitsten

    Forsörger er eldre söster, bostittende i V. Aker med kr. 2500.– \3000/
pr. år, samt en brordatter i Nordland og hennes familie med kr. {4}\5/000.– pr. år.
Brandtakst
Nedre Ramme, Hvitsten i Vestbykr. 13.000.–

 

Munchmuseet N 3572, s. 2

    Se bilag til selvangivelsen
    Se bilag til selvangivelsen
    Se bilag til selvangivelsen

 

Munchmuseet N 3572, s. 3
      
Munchmuseet N 3572, s. 4

    Nedre Ramme, Hvitsten

    Jeg har havt mand dessuden
der passer på mine billeder og
går mig tilhånde i mit arbeid
Tildels osså i Husholdningen

    Hovedudgiften til ‹ham› ‹angår›
 … naturligvis mit hovedregnskab

    Ja
    Nei

 

Munchmuseet N 3572, s. 5
  • Driftsutgifter, se bil. til selvangivelsen kr. 6550.–
  • Avskrivninger 〃 〃 〃 〃 〃 〃 8300.–

 

Munchmuseet N 3572, s. 6

    Ja.
    Da skattyderen har eiendomme i V. Aker og Åsgårdstrand, er der
innsendt særskilt selvangivelse til {s}disse kommuner.

    Nei.
    Ja – som ifjor.
    Nei
    NeiOslo den 11. februar 1936.

 

Munchmuseet N 3572, s. 7

 

Munchmuseet N 3572, s. 8