Munchmuseet, MM N 3573

MM N 3573, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3573, s. 1

Edvard Munch Født år 1863
Maler, Ekely pr Skøien, Nedre Ramme, Hvitsten.
Ekely, Hoff pr. Skøien

    Jeg forsørger en søster og en tante, altsaa 2 personer, ældre sykelige
begge boende paa Nordstrand, og betaler til disse kr 6.000– pr. aar.
1)Ekely, Skøien gr.nr. 29 br.nr 9
ca. 40 maal
brandtakst
kr 30.000.–
2)Nedre Ramme Hvitsten〃 17.000.–
3)En hytte i Aasgaardstrand〃 1.200.–

 

Munchmuseet N 3573, s. 2
      
Munchmuseet N 3573, s. 3
      
Munchmuseet N 3573, s. 4
  • Ekely
  • Nedre Ramme ca

Ja.
kr. 1000,-

 

Munchmuseet N 3573, s. 5

Se vedlagte skrivelse

 

Munchmuseet N 3573, s. 6
      
Munchmuseet N 3573, s. 7

Utbytte av aktier i Gyldendal har ikke kunnet hæves
da aktien er bortkommet.

 

Munchmuseet N 3573, s. 8