Munchmuseet, MM N 3574

MM N 3574, Munchmuseet. Datert 17.1.1934. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3574, s. 1

Oslo Aker 1934.
Edvard Munch Født år 1863
Kunstmaler, Skøyen
«Ekely», Jarlsborgvn., Nedre Husebye.

    Forsørger en eldre søster, bosittende i V. Aker,
med kr. 3.000,– årlig.
«Ekely» pr. Skøyen, gnr. 29
brnr. 9 ca. 38 mål
Brandtakst
kr. 40.000,–
Nedre Ramme, Hvidsten i
Vestby
〃 13.000,–
En hytte i Åsgårdstrand
på leiet grunn
〃 1.200,–

 

Munchmuseet N 3574, s. 2

Se bilag til selvangivelsen
Folkebanken
Nei

 

Munchmuseet N 3574, s. 3
      
Munchmuseet N 3574, s. 4
  • «Ekely», Skøyen
    4½ % av kr. 40.000,-
  • Nedre Ramme,
    Hvidsten

Ja
Nei

 

Munchmuseet N 3574, s. 5

Driftsutgifter – se bilag til selv-
angivelsen

 

Munchmuseet N 3574, s. 6

Ja
    Den opførte formue og inntekst vedr. Aasgaard-
strand og Vestby blir å skattlegge i disse kom-
muner og må følgelig fratrekkes i Aker

Nei
Nei
Nei.Oslo den 17. janr. 1934.

 

Munchmuseet N 3574, s. 7

 

Munchmuseet N 3574, s. 8
Oslo den 17. janr. 1934