Munchmuseet, MM N 3577

MM N 3577, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3577 bl. 1r

    Transport — — — — — kr. 90709673.–
Avskrivningsbelöp — — — — — 55{0}50.–
(Der foreslåes avskrevet 10 % pr. år på tre
(bygningene og 5 % pr. år på murbygningen)

    Av belöpet anföres til fradrag i selvangivelsen kr. 9000.– \12000./

    Oslo, den 285. januar 193{4}5.
    Foruten ovennævnte opbyggede
arbeids ‹huse› fins på begge Nedre
Ramme ligesom Ekely Huse {og}der
at atel alle b må betragtes
som atelierer og hvorfor jeg har dem
Den samlede sum for disse er 55000 kr
foresten afskrevet {G }2 % 1,200 kr
ialt 6,790