Munchmuseet, MM N 3578

MM N 3578, Munchmuseet. Datert 15.1.1940. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3578 bl. 1r

      Til Fradrag
 • Malerisager hos Alf Bjercke og annetsteds –
 • Vagtmester 3100 kr. Til Fradrag beregnes
 • På Nedre Ramme Hvitsten til vagt
 • Lys og Varme E. 850 – v. 500 kr –
  1350 heraf afgår beregnes
 •  …  –
 • Muratelierer og træbygninger
 • Bolighuset hvoraf blot 2 værelser og kjæller bruges  … 
  de øvrige rum benytttes til maling {til}og til trykkerier
 • Brandsk. 40,000 kr – heraf ‹regnes› til afskrivning –
  7% –
 • Atelierer i Hvidsten og Aasgaardstrand 20,000 kr –
 • Beregnes til afskrivning 6000 kr –
 • Til afskrivning blir da