Munchmuseet, MM N 3587

MM N 3587, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3587 bl. 1r

    Jeg er blit helt træt tilslut
af alt maset på Ekely – Efter min
mening er det og har været en
opdreven modvilie mot mig derute

    Jeg har ingen lyst mer til at
arbeide på større arbeider –

    Jeg kommer derfor hva jeg har
meddelt Hieronimus Heyerdahl til ikke
at modtage noget opdrag til raadhuset

    Heller ikke kommer jeg til at
modtage forslaget om at la indrette
et mussæum i et { … }af taarnbygningerne –

    Efter min mening blir der ikke
slut på kjævlet fra skattemyndigheternes
side og jeg vil derfor se mig om
efter et annet sted – Mulig tar
jeg fast bopæl her i Aasgaardstrand