Munchmuseet, MM N 3596

MM N 3596, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3596 bl. 1r

    6000 kr ‹Malersager› farver –
Lærred Rammer – Modeller
og lignende

     …  6000 utgifter til 6 { … }svære
Atelierer – opvarming – lys
hvoraf 1 i Aasgaardstran og 1 i Hvidsten
Opvarming – lys – vedligehol

    – Den hele drift af de
3 eiendomme er utelukkende
af hensyn til mit maleri
det har vist sig hidentil at
jeg blot har tjent på at ikke
at spare på utgifter til maleri –
– F. Ex ‹en› hest jeg holder som
Model – har indbragt mig
50{kr}000 kr – da {d}d …  { … }de 3 malerier
er solgt tilsammen for denne sum
– Der er kolosale Lærred Billeder
o{ … }p til 11m x 5m – indtil 15 stykker
de skal opsættes på { … }træværk i det fri
da de ikke går f …  kan arbeid får plads
i ‹atelierer›

 

Munchmuseet N 3596 bl. 1v

    1500 kr til Reiser til mine
Aasgaardstran og Hvitsten samt
til en Rei studiereise til
Romsdalen –


    13,500 –
Hertil kommer 3000 kr til
Lithografiske arbeider –
– Her {det}har jeg ved nærmere
und undersøgelse fåt tvil om
disse utgifter ikke falder på
December 1924 – hvilket jeg jo
 …  vel vil kunne få nærmere
rede for

 • Opførelse af opsæt for de store Malerier 2000 kr
 • Hest 1000 kr
 • Fyring og lys – 1000 kr
 • Leie af {6}7 ‹a› 8 atelierer for maleri
  lithografier og skulptur –
  2000 kr –      vedligehold
 • { … }Andre utgifter – til {2}3 opsynsmænd – og
  ved atelierer i Ekely og Hvidsten 2000 kr

    8000 kr