Munchmuseet, MM N 3602

MM N 3602, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3602 bl. 1r

    Jeg har i hovedhuset en del værelser
i annen etage der udelukkende bruges til maleratelierer
trykkerier for grafik og opbevaring af trykpapir
samt malerier og gravurer – Et værelse bruges af
en vagtmand

    I første etage bruger jeg og min hushjæ{ … }lp
et værelse til mig og et til hende samt
kjøkken –

    D{et}e andre rum bruger jeg til at male
og tegne i samt et til opbevaring af
malerier – og gravurer –

    Skal jeg kunne udføre mine arbeider  … 
således at jeg kan tjene det de nødvendige
penger må disse samt  … 2 …  Etage
opvarmes (jeg har centralvopvarming)

    Jeg har et muratelier der ligeledes bruges
til maling og til opbevaring af bilder og
grafik –

    Det er circa

 

Munchmuseet N 3602 bl. 1v

    Dette atelier må opvarmes hvis ikke
huset vil ødelægges af fugtighet –

    Jeg Der blev i sidste vinter ødelagt for
mig circa 100 tegninger gravurer og
akvareller

    Skal jeg kunne skaffe de nødvendige bilder
og gravurer må det være så opvarmet
at jeg ikke ødelægger mig helt

    Jeg bruger næsten 18 000 kr til jorddyrkingen
her og bare arbeids gårdsarbeiderne koster
mig circa  …  13,000 kr –

    Det er nødvendigt at jeg kan tjene hertil
    Jeg vil sammenligne mine kår med
Vigelands – Det er mange der mener at mit
arbeider er ligeså vigtig som hans og
det er meningen at det skal bli til
et mussæum for Oslo og Vestre Aker

    Jeg tror nok at han får sine arbeidsrum
opvarmet –

    Omtrent {d}Det meste af den ved jeg har 15 favne er hugget
i min have – { … }Det er prydtræer og har ikke været heldigt for
haven –