Munchmuseet, MM N 3606

MM N 3606, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3606 bl. 1r

    Kan man undre sig over
at jeg går træt {–}og har betænkeligheter
forat binde mig til et svært
arbeide til raadhuset?

    Kan man undre sig over at jeg
reiser fra Ekely når jeg i 20 år
er blit g chikaneret på alle måter
og ble mødt vanskeligheter fra myndigheter

    Jeg må ta et bopæl hvor jeg
overhovedet kan spadsere på veiene og
hva jeg i de senere år ikke har
kunnet { … }på grunn af tilraab ‹husjer›
og chikaner fra egnens opvoxende slægt
der vel får sin mening fra hjemmene

    Jeg kan ikke ta studier fra
omegnen – Jeg kan blot kjøre i bil { … }hva
blir kostbart

    Ja v har alle det slemt ligeså
slemt er blit mundheld i Oslo – Osså
at jeg har 10 villaer lagrer { … }bilder,
har enorm formue