Munchmuseet, MM N 3611

MM N 3611, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3611 bl. 1r

     …  { … }I den store sal hænger studier til
livsfrisen som jeg har arbeidet på i 40 år –

    Den er en enhed og kan af den grun ikke
sælges { … }Billedene er ufærdig og kan osså af
den grunn ikke sælges –

    Jeg har desværre i sin tid lat mig overtale
til at sælge en række af hovedbillederne til
Mussæe{ … }r i Oslo, Bergen Kjøbenhavn, Stockholm
Gøteborg og Berlin og disse har jeg forsøgt at
kopiere op igjen –

    Denne liv fris har bragt bragt tilstrækkeli
penger til skat –

    Disse er studierne til Freiadekorationerne
                                          betalt med — — — — — 80,000 kr

                                                                              130,000 kr

    Det blev meget i skat –
    Mine M Jeg ha Mine billeder er
alle nødvendige for mig { … }til min kunstudførelse
og det er derfor jeg beholder dem – Desforuten finder
            \Gravsten/
jeg de hører sammen og bør komme i et
eget mussæum –

    Ved at ha en samlet studier og billeder
har det osså været mig lettere at få solgt
billeder i{ … }det jeg har kunnet holde udstillinge
i utlannet og derved blivet kjendt –

    Der er mig ikke bekjendt at noen maler i lighed
med mig har betalt skat for sine billeder sin eiendom og samtidig skat ved salg

 

Munchmuseet N 3611 bl. 1v

    Hvilken værdi mine serier grafik
kan ha er umuligt at si før jeg
har bs bestemt hvormange jeg
vil trykke af hvert hver sten – og
før man ved hva i tilfælde der vil
kunne blive solgt – De senere år har
efterspørgsel her været omtrent lig nul
og Tyskland ser ut til at være afsluttet
– Jeg vil sandsynligvis trykke de serier
{ … }grafik i et meget litet antal –
Desuten h{ … }ar grafik værdi efter signeringen