Munchmuseet, MM N 3613

MM N 3613, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3613 bl. 1r

    Jeg skal få sat om en
nøiagtig beskrivelse af alle mine
atelierer og alle mine rum
hvori der i alle arbeides –

    Mine malerier kan jeg si
omtrent alle er ufærdige – Jeg har
arbeidet på de fleste indtil ‹nu›
At man kunde finde på atter
at ilægge mig formuesskat vilde
være i høieste grad uretfærdi og vilde
være i ‹stilen› – Det vilde være
af den største  …  skade om
det blev gjort – Det er jo umuligt

 

Munchmuseet N 3613 bl. 1v

at vide hvad eventuelt misundelige
kolegaer vilde værdsætte dem for –

    Blev formuen sat høit vilde
jeg ikke fred et øieblik af slægt
og andre –

    I alle rum og alle atelierer
{ … }arbeides – Jeg har jo vist
Dem disse et par ganger –
Hvis ikke ateliererne var en
indtæktskilde vet jeg ikke hvad –

    Jeg må ha ro endeli og
vi får gå med på ligningen
denne gang – De kan jo forklare
ligningschefen hva jeg har udtalt
og si at jeg foreløbig går med
på dette i år men med protest
og skal give en lang redegjørelse
med tiden