Munchmuseet, MM N 3615

MM N 3615, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3615 bl. 1v

    Når jeg reiser og tar studier
eller arbeid-reiser til
eller jeg f. Ex to gange
reiser til Zürich – den ene
gang forat holde en stor
udstilling den annen gang
forat male et {p}Portræt
Når på udstillinge sælges
{ … }3 Billeder til en 20,000 kr
og annen gang { … }maler et
Portræt til 7000 kr –
så er { … }det vel billig at
jeg ikke bare skatter for
hele summen da jeg jo
vitterli må dra af utgiftene
til reisen – ialfald en del { … }af
‹den›