Munchmuseet, MM N 3616

MM N 3616, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3616 bl. 1r

    Alle villaer omkring her betaler
blot skat efter husernes værdi Kicku
Kickut og Abbediengens hovedgaard der står
kostbare huse og {v} de bedste bygetomter til
hovedvei og kloak betaler blot skat for huset Disse to
pragtbygninger
med flere
gode tomter
har ikke mer
skat end
jeg

Mit sted der ingen tomter har idet der ikke
fins veie eller kloaker skal betale for tomter skat
for tomteværdi – Huset kan umuli være værd
mer end 20,000 kr det gamle bondehus –

    – Der har været oftere svære inbrud hos mig
med tyveri af vigtige større billeder og
gravurer så vagthunder er påkrævet
Jeg har 3 til de mange atelierer

    Brændet har været ‹kostbarere› altid
Mer hva alle forstår og jeg arbeider jo
i alle rum –