Munchmuseet, MM N 3617

MM N 3617, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3617 bl. 1r

    Jeg har fire store
udstilling at ordne i
Amerika Dr{ … }esden Zür
München og Zürich
og så må jeg ødelægg
min tid med hel den
sag som ser ut til
skal vare hele året rundt
– Ihvertfald har jeg ‹havt›
nok at jeg helt siden ‹jul›
med den sag