Munchmuseet, MM N 3618

MM N 3618, Munchmuseet. Datert 1938. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3618 bl. 1r

    Jeg har ikke { … }grunn til at
have noen større mening mening beundring for om
Hitlers kunstforstand men han
har dog i sig et stort lands
forståelse af kunstens betydning – Han
har forordnet at der ikke skal
taes skat af noen nulevende kunstners
arbeider ‹større› de er hvor høi
deres pengeværdi er og ikke før
15 år efter kunstnerens død –

    I hele verden er der blot et
land der har gjort forsøg på at
trænge in i en kunstners atelier og
forlange skat af hans mer eller
mindre færdige billeder – (Lang tid var
jeg den eneste maler i verden der betalte skat for billeder i)
atelierer

    Nu spør jeg om en lignende
opfatning af Kunstens betydning fins
her i lannet – Efter min opfatning
er det blot en kunstner d … 
ligeoverfor ‹denne› hvor ‹denne› {–}opfatning synes at være tilstede
og det til overmål –

    Jeg har for 1937 i Vestby
blit ilagt skat på 22,000 kr det

 

Munchmuseet N 3618 bl. 1v

er for circa 100,000 kr i 200,000 kr i
for circa 100,000 kr i en selvføl{ … }geli stærkt svindende formue og
eiendomme og noe formue  …  så
så 125,000 kr for min landskjendte vældige eiendomme
63,000 kr i fortjeneste – Denne fortjeneste
blev så v stor på grunn af at en
enkelt mand vilde ha en samling
af mine billeder – Det er mer end det
Ellers er nok ikke fortjenesten så stor –
Når jeg trækker fra denne skat og
utgifter til de mange atelierer
og store arbeider blir det 25,000 kr
tilbage – Det blir ikke stort at lægge
tilside til de magre år, og til hjælp til slægt.
Jeg har de senere år blot tjent gjennemsnitlig 15,000 kr – fradrag skat 7000 kr
utgifter 15,000 kr

    – Jeg er den første der har
experimenteret med moderne vægmaleri
Det var ‹førs› Lindefrisen, så kom
den store Reinhardtfris – Det var i årene
19{4}04–1907    Så kom Aulabillederne Kommentar
og Freiabillederne omtrent omkring 1915–16
Så har det jeg holdt på med den
store livsfris og så arbeiderfrisen – Disse
arbeider har skaffet et svært materiale
og en mængdestor del med studier og forarbeider
til disse – Desuten har jeg Aulabillederne Kommentar i
flere variationer – og har jo stadig været
beskjæftiget med disse – Dette skaffer mig
jo ikke fortjeneste – Men det er da vel til
nytte for kunsten

    I Vestby er jeg dog blit skånet
for den stadige påkjenning jeg fik i
Vestre Aker – Idet der forlangtes 2 gange om
året ligningsoverslag – Efter en nøie overtænkt lignings-
opgave i Januar, blev der om høsten tilstillet mig en er{ … }klæring
om at mit overslag galt – Helt nyt arbeide – Det tar på en kunstners arbeidskraf‹t›