Munchmuseet, MM N 3623

MM N 3623, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3623 bl. 1r
  Formue
 • Bankbeholdning kr 84,245 (85,487)
 • Kontant      { … }3000 (3000)
 • Ekely      kr 45,000 (45,000)
 • Nedre Ramme      kr 10,000 (10,000)
 • Hytte i Aasgaardstrand
 •                                                 000
 •             (?) Kr
 •                   kr 135,245

      Intækt
 • Re Renter
  Bank og Kreditkass Kommentare      962,880
 • Oslo Sparebank      32,000
 • Obligationer      2,876,000
 • Livrente      
 •                         8,929,880
 • Intækt            
 •                         44,929 – Fradrag