Munchmuseet, MM N 3627

MM N 3627, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3627 bl. 1r
 …  1ste Januar 1936

      Bankindskud og obligationer
 • Oslo Bank og Kreditkass Kommentare
  I alt kr 8{4}5,{ … }557,80
 • Inskud      Kr. 43,282
 •             
 •                   Kr. 44,245
 • Oslo Sparebank Kr 1280,80
 •                   1312,80
 •             
 •                   1312,80

 •                   45
 •             Kr. 1356,045
 •             44,245
 •             
 •             45,557,80

    Indskud
Obligationer – Vend!

 

Munchmuseet N 3627 bl. 1v

      
 • Obligationer – 40,000 k
 • Samlet beløb – banken 85,557,8
 •       R.      2,875
 •       R      462,88
 •       R
 • Renter 3,86988

 • Inskud og obligationer
 •                   85,557,8
 • Renter      3,869,88