Munchmuseet, MM N 3633

MM N 3633, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3633 bl. 1r
 • 6000 kr Modeller og farv
  malersager


    Foruten malersager
er der jo osså en hel
del andre fornødenheder
til Malerarbeidet

 • 1500 kr Reiser
 • 1500 …  Opreisningen til at
  { … }opsætte de st de store lærreder
  der er optil 11 {meter}m × 5m
 • Reiser til mine atelierer i
  Aasgårdstrand og Hvitsten
  500 kr
 • Jeg 1000 kr til { … }en Re studiereise
  til {N … }Romsdalen
 • (Al{ … }tså nægtes fratrækt
 • 13{ … }500 kr

 

Munchmuseet N 3633 bl. 1v
 • Til vedligehold og diverse utgifter
  til 4 store atelierer her og
  2 atelierer i Hvidsten og
 • (  …                   20,5000 kr

    (Min opgi Dette var min
beregning – hvilket jeg slog ned til 16,500

    Jeg skal bemærke at jeg har
{ … }svære dekorative værker –
under arbeide – Billeder der
{ … }circa 15 i antal der varie‹rer›
i {s}Størrelse mellem 11 …  × 5m
og 8 …  – 3m


    Af ovennævnte beløb blir
altså efter beskatn

H …  Jeg skal bemærke at
{ … }hvis jeg ved nærmere undersøgelse
finder at udgiftene til
Lithografisk arbeid er for høit
sat skal jeg underrette Dem
snart –