Munchmuseet, MM N 3638

MM N 3638, Munchmuseet. Datert 14.1.1941. Varia.
Filologisk kommentar: Selvangivelse.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3638, s. 1

    Koncept.            for 1941.
Edvard Munch Fødselsår og datum: 12/12 63
Maler
Jarlsborgveien 10, Skøyen Telefon nr.:, V. Aker


    Jeg har måttet hjelpe min eldre søster og en
brordatter med tilsammen kr. 3.000,–
i 1940.

Ekely g.nr. 29 br.nr.9
Vestre Aker
38 mål
Branntakst
kr. 40.000,–

 

Munchmuseet N 3638, s. 2

    Gjenreisningslånet

    Idun kr. 3.600,- Norske Liv kr. 2.730,-

    Verdi kr. 5.000,-

 

Munchmuseet N 3638, s. 3
      
Munchmuseet N 3638, s. 4
  • Ekely, Skøyen
  • + inntekt av haven
  • Vannavgift
  • brandkontingent
  • arbeidshjelp
  • div. utg. til haven

    Ja
    Ja med kr. 1800,-.
    Nei

 

Munchmuseet N 3638, s. 5

Driftsutgifter s. bilag
Avskrivninger 〃 〃

 

Munchmuseet N 3638, s. 6

    Ja.

    Da jeg har eiendommer i Borre og Vestby, er
der innsendt særskilt selvangivelse til disse
kommuner.


    Ja – som tidligere.

    Nei.

 

Munchmuseet N 3638, s. 7

Chris. Bank & Kreditkasse
Oslo Sparebank


Gyldendal
Kunstnerforbund.

 

Munchmuseet N 3638, s. 8
Ekely den 14. janr. 41.

 

Munchmuseet N 3638, s. 1

    Skattedistrikt Aker.
    Vestby 1941.

Edvard Munch Fødselsår og datum 12/12 63
maler
Ekely, Skøyen, V. Aker


    Nedre Ramme, Hvitsten i Vestby,
branntakst kr. 13.000,-

 

Munchmuseet N 3638, s. 2

    Nedre Ramme

    Nei

 

Munchmuseet N 3638, s. 3

    Nei

    Ja.

    Nei

    Da jeg har eiendom i V. Aker og Borre, er der
innsendt særskilt selvangivelse. { … }til disse kom-
muner. Jeg er fast bosittende i Vestre Aker, så
min formue og inntekt blir beskattet i denne
kommune.

 

Munchmuseet N 3638, s. 4
V. Aker den 24. jan. 1941.