Munchmuseet, MM N 3641

MM N 3641, Munchmuseet. Datert 1943. Varia.
Filologisk kommentar: Selvangivelse.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3641, s. 1

For 1943
Edvard Munch Fødselsår og datum 12-12-63
Maler Ekely Jarlsborgveien 14
Jarlsborgveien 14 Telefon nr.: 58695
    Jeg har { … }måttet hjelpe min gamle eldre
søster.
Ekely nr 29 br nr. 9
Vestre Aker
38 mål
Branntaxt
Kr 40,000
?

 

Munchmuseet N 3641, s. 2

Idun og Norske liv
Verdi kr. 5000.

 

Munchmuseet N 3641, s. 3
      
Munchmuseet N 3641, s. 4
 • Ekely, Skøyen
 • inntekt av
  haven –
 • vannavgift
 • brannkont.
 • div. utgifter
  til haven
 • arbeidshjelp –
  til underpost 19

ja
ja – med kr. 1800.

nei

 

Munchmuseet N 3641, s. 5
 • arbeidshjelp til haven ca 10.000.
 • driftsutg., se bilag.  … .
 • avskrivninger 〃 〃 8.700.

 

Munchmuseet N 3641, s. 6
      
Munchmuseet N 3641, s. 7

 

Munchmuseet N 3641, s. 8