Munchmuseet, MM N 3642

MM N 3642, Munchmuseet. Datert 24.1.1940. Varia.
Filologisk kommentar: Selvangivelse.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 1

1939–40
for 1940.
Edvard Munch Fødselsår og datum: 12/12 63.
Maler
Skøyen , V. Aker
    Jeg er nødsaget til at hjælpe en ældre søster
og en brordatter med tilsammen 5000 kr årlig
Ekely g.nr 29 br.nr 9.
Vestre Aker 38 målBrandtakst kr 40,000

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 2
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 3

    Bankrenter
2,775, … 
Disse blir
ikke opført
som intekt
igjen –
Hvordan?

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 4
  • Ekely Skøien
  • + inntekt av haven
  • Vannafgift
  • Brandkontigent
  • Arbeidshjælp
  • Diverse utgifter til haven

Ja
Ja med 1800 kr

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 5
  • Driftsutgifter s. bilag Kr
  • Afskrivninger 〃

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 6

Ja.
    Da jeg har eiendommer i Vestby og Borre,
er der innsendt særskilt selv-
angivelse til disse kommuner.

Nei.
Ja – som tidligere.
Nei.

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 7

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3642, s. 8
Ekely den 24 janu. 1940.