Munchmuseet, MM N 3656

MM N 3656, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: På baksiden av melding fra Zeitungsnachricten-Bureau Adolf Schustermann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3656 bl. 1r

    Vor liberale Regjering
Amandus Schibsted
Hans Dahl Olafs
Orden for «Kunstnerisk
Virks{ … }omhed» – i År
 …  behøves i ‹Grund› ikke ‹når›
‹er› der efter dette
nogen Kunstner der
 …  dette Embedet
tragter efter «Embedet»

 

Munchmuseet N 3656 bl. 1v