Munchmuseet, MM N 3675

MM N 3675, Munchmuseet. Datert 1916. Varia.
Filologisk kommentar: Utstillingskatalog (Bergen kunstforening 1916) med påskrift.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3675, s. 1

    54 udstillet

 

Munchmuseet N 3675, s. 2
      
Munchmuseet N 3675, s. 3
      
Munchmuseet N 3675, s. 4

  ‹Borre› 2)  Badende Kvinde
  med Barn
 • Badende
  Kvinde
  med Barn
 • 3 Studie badende Mænd
 • 4) ‹Krüger›

 • Kystbillede

 • 5)  … 

{og}er udstillet
55 + 12 = 67
Billeder
 • 13)
 • { … Fru} P. …  B … 
 • 7) Frøken ‹Rugstad›
 • 8) Æbler
 • 9) Badende Mænd
 • 10) Dekorativt Billed
 • 1{ … }1 og 1{3}2 Badende Mænd og Gut