Munchmuseet, MM N 3685

MM N 3685, Munchmuseet. Datert 1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3685, s. 1
    
    Kjære tante


    Tak for brevet
    Jeg skriver bare noen linier
Jeg befinder mig i vinterhaven
i Nizza det er en stor have
overbygget med glastag –

    Der er palmer og – en liden
dam og en bæk – et stort
orkester spiller. – Jeg har
netop malt ute på promenade
des Anglais. – jeg ser at
det går vel fremad med dig
– det skal vel bli råd for
at gi Lindboe e{n}t billede

    

 

Munchmuseet N 3685, s. 2

    Jeg reiser nu om
noen dage til Paris
Moen hernede har
spilt bort alle sine
penge i { … }banken vist
henimod 2000 kroner –
Jeg Han er meget trist
derover – jeg må låne
ham af penger til
mad – Han venter som
{mig}jeg før på brev og penger.

    – Billederne vore kommer
vist til München efter
anmodning fra udstillingen
der – det kan være lisså morsomt –

    Jeg får vel snart
brev fra dere igjen

    
    Med hilsen til alle
    din hengivne E Munch

 

Munchmuseet N 3685, s. 3

    God Bedring!

 

Munchmuseet N 3685, s. 4

    Fra Vinterhaven i
Nizza