Munchmuseet, MM N 3687

MM N 3687, Munchmuseet. Datert 1873–1879. Notat.
Filologisk kommentar: I Knut Leems «Beskrivelse over Finmarkens Lapper». Kbh. 1767. Usikkert om alle notatene, som er gjengitt, er Munchs egne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_N3687-00-R
      
No-MM_N3687-00-Ri
      
Munchmuseet N 3687 bl. 1r

                      E Munch
    Finbogen
af
Leem


    Finnebogen
F … bogen

 

Munchmuseet N 3687 bl. 1v

    Munch
    ‹Edvard› Munch 1873
    Edvard Munch 1877
    Edvard Munch 1879

 

Munchmuseet N 3687, s. 53

    Munch. – Munch. –

 

Munchmuseet N 3687, s. 68

     … 

 

Munchmuseet N 3687, s. 91

 

 

Munchmuseet N 3687, s. 101
      
Munchmuseet N 3687, s. 120

    M

 

No-MM_N3687-9999-V