Munchmuseet, MM T 60

MM T 60, Munchmuseet. Datert 1878. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 60, s. 1
Mariakirkens Ruiner – Maridalen
EM. {8}78

 

 

Munchmuseet T 60, s. 2
to stiler  … 
Mandag Tysk stil tysk oversættelse Verdenshi
storie
to
Tirsdag Fransk stil fransk oversættelse Naturhistorie
to Gloser
Onsdag Engelsk stil engelsk oversætt.  … 
to
Torsdag Fransk stil fransk overs. Geografi … 
to  … 
Fredag Tysk stil tysk oversæt Verdenshist
to Gloser
Lørdag Engelskstil engelsk overs. Nordens hist
7–9. 1–2½ 5–8. 5–7. ‹Sk›
7–8 L
 …  Naturh og Geog.
5–7½ S 7¼–8

St. 6 F. 6½. St. H. –7–7–9 Skrive stil f. p.
9.–{11}1 Hdarb. 1–2½ Skrive Stilskrivning for ‹mig›
 …  3–5 Sp. 5–8 5–7 Oversættelse
7–8 Læsning af ge, hi, nat og  … 
8–10 Strikn. laan Avislæs