Munchmuseet, MM T 129

MM T 129, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0129-00-R
      
No-MM_T0129-00-Ri
      
Munchmuseet T 129 bl. 1r
  • 9 flipper
  • 2 par manchetter
  • 1 Plastron
  • 2  …  slips
  • 2 lommetørklær
  • {2}3 par strømper
  • 2 skjorter
  • 1 benklæde

    Moreas

 

Munchmuseet T 129 bl. 2r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 2v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 3r

    Nice, Restaurant Theatre Francais 12/2 91
    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 3v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 4r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 5r

    Nizza 10/2 91
    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 5v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 6r

    Lof … 
    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 6v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 7r

    ‹Den sote hånd›
    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 7v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 8r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 10r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 11r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 12r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 13r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 14r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 15r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 15v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 16r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 16v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 17r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 18r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 19v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 20r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 21r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 22r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 23r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 24r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 25r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 27r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 28r

    Tegning
    ‹To Bi … ›

 

Munchmuseet T 129 bl. 29r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 30r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 30v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 31r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 31v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 32r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 33r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 33v

    Her
Karl Johansgade

 

Munchmuseet T 129 bl. 35r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 36r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 37r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 38r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 39r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 40r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 40v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 41r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 41v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 42r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 42v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 43r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 46v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 47r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 47v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 48r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 48v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 49r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 49v

    Tegning?

 

Munchmuseet T 129 bl. 50r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 50v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 51r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 51v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 52r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 52v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 53v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 54v

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 55r

    Tegning

 

Munchmuseet T 129 bl. 55v

    Louis Caseralle
Place d'Arme
Salvador
Rue Providence 21

    Josefine Kartom
Rue d'Alger 12
‹Premier droit›

 

No-MM_T0129-98-Vi

    Tegning
    

 

No-MM_T0129-99-V