Munchmuseet, MM T 147

MM T 147, Munchmuseet. Datert 1909. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0147-00-Ri

     … 
‹Rench›

 

      
Munchmuseet T 147 bl. 27r

    Aarnæs Hotel
Ulefos

 

      
Munchmuseet T 147 bl. 45v

    Vi hjælpe ser – Jeg og ha Kal
graver en Grøft – da ser Du – og så
lægger Du Deg og skriker med han
Ludvig og Kristian på den andre Sia under Busken
– Så skriker Du da så sier Du ha ha Gutt
– Han Peter er så go-Gut og Du veit Da
– så løper for hjælp og faller i Grøften – Når
så brækt begge Beina – og ser Deg i
Famnen på Kal og Ludv og Kris – kan Du
huse  …   …  sig lidelse – Så  … 
 …