Munchmuseet, MM T 154

MM T 154, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0154-00-R
      
No-MM_T0154-00-Ri

    
    Hjørdis Fjeldbu
    Sannergaden 38

 

Munchmuseet T 154 bl. 3r

    
    Klose & Leidel
    GeorgenensGeorgenkirchplatz 21
    Berlin No 43

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 4r

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 12r

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 13v

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 24r

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 69v

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 70v

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 71v

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 72v

 

 

Munchmuseet T 154 bl. 74v

 

 

No-MM_T0154-98-Vi
      
No-MM_T0154-99-V