Munchmuseet, MM T 2208

MM T 2208, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2208 bl. 1r

    
    Skat
    Den høna værper guldæg – Hun
får vi mye skat af når hun
værper og sælger æggene sine –

    Nu skaf skal vi osså ta
skat af hende selv osså – Det er klart
at hun må skatte for kroppen sin når hun kan
værpe guldæg af selve kroppen sin

    Vi plukker fjæra hendes så får vi
skat af hende osså –

    Hu Høna værpet ikke mer guldæg
Hun dog